top of page

Plant Manager

Responsibilities

 

Quản lý toan bộ hoạt động chung của nhà máy: 
+ Khối sản xuất-Bảo trì-QC-Kho vận-Logistics:
- Kiểm tra báo cáo tồn kho nguyên liệu và thành phẩm hàng ngày.
- Kiểm tra báo cáo so sánh nguyên liệu sử dụng lý thuyết và thực tế hàng tháng.
- Kiểm tra hiệu suất của máy móc, thiết bị. 
- Kiểm tra chất lượng thành phẩm. 
- Kiểm tra báo cáo tăng ca của nhân viên. 
- Thảo luận hàng ngày với nhân viên sản xuất, bảo trì, vật tư, an toàn,..về kế hoạch làm việc. 
- Kiểm tra kế hoạch sản xuất hàng ngày, tuần, tháng.
- Kiểm tra các điểm không phù hợp trong dây chuyền sản xuất và đề ra kế hoạch cải tiến. 
+ Khối Văn phòng: 
- Điều phối cùng các khối chuyên môn HC-NS,Kế toán, Thu mua
+ Khối Kinh Doanh:
- Phối hợp với bộ phận kinh doanh, DKVH về kế hoạch sản xuất, bán hàng...
- Hỗ trợ các thông tin khiếu nại, sau bán hàng của khách hàng
* Quản lý an toàn và Môi trường: 
- Kiểm tra quản lý an toàn và môi trường trong nhà máy.
- Kiểm tra hoạt động vệ sinh trong nhà máy.
- Kiểm tra cấp giấy phép an toàn cho nhân viên khi thực hiện những công việc nguy hiểm. - Đào tạo và huấn luyện an toàn.
- Tổ chức, huấn luyện công tác PCCC trong công ty.
- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo định kỳ
*Đối nội, đối ngoại, giao tế với cơ quan chính quyền địa phương
*Các công việc khác khi trao đổi

 

Qualifications

 

-Tốt nghiệp đại học khoa tự động hóa, quản trị, quản lý chất lượng, 
- Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý các nhà máy sản xuất ít nhất 5 năm trở lên
- Ưu tiên người địa phương tại Đồng Tháp, Vĩnh Long làm việc tại KCN Cái Tàu Hạ, Châu Thành, Đồng Tháp ( có văn phòng tại HCM )
- Yêu cầu bắt buộc: nam, độ tuổi từ 38 đến 45 tuổi
- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản.

 

Beneftis

 

- Áp dụng chế độ đặc biệt dành cho cấp lãnh đạo (cạnh tranh)
- Được hưởng chế độ lương theo năng lực và hiệu quả công việc
- Hưởng đầy đủ các quyền lợi khác của người lao động theo quy định của nhà nước và của Công ty;
- Môi trường làm việc thân thiện, thu nhập hấp dẫn

 

 

Key Information

Published: 2017-04-01

Location: Vinh Long, Dong Thap

Starting: ASAP

Salary: Undisclosed

Seniority Level: Manager

Industry: Manufacturing

Employment Type: Full-time

Job Functions: Management

Reference ID: 201811

 

 

bottom of page